Amacımız ve Vizyonumuz

Türkiye Köprü ve İnşaat Cemiyetinin Amacı;

Türkiye'de köprü ve inşaat işleri ile ilgili bilim, öğretim, kamu ve iktisadi devlet kuruluşları ile özel kuruluşlarla birlikte mühendis ve inşaatçıların köprü ve inşaat konularında işbirliği sağlamak,
Betonarme, çelik ve diğer herhangi bir malzeme ile yapılan köprü ve inşaat çalışmalarına ilişkin bilgi, deney ve uygulama sonuçlarına ilişkin bilgilerin bu işlerle meşgul yurt içinde veya dışında kişi ve dernekler arasında mübadelesini sağlamak,
Yukarıdaki fıkralarda açıklanan amaçlarla teknik bülten ve broşür yayınlamak ve fenni tecrübeler düzenlemek,
Köprü ve inşaat alanlarında yurt içinde gerçekleştirilen orijinal ve önemli eserlerle, bilimsel ve teknik araştırma değerlendirmek,
Merkezi Zürich'te bulunan IABSE Uluslararası Köprü ve İnşaat Cemiyeti'nin Türkiye temsilcisi olarak yukarıda adı geçen faaliyetleri uluslararası alanda da değerlendirmeye sunmaktır.

Türkiye Köprü ve İnşaat Cemiyeti

TKIC, Uluslararası Köprü ve Yapı Mühendisliği Birliği (International Association for Bridge and Structural Engineering - IABSE)'nin Türkiye temsilcisidir.

IABSE, yüzden fazla ülkede üyesi olan ve Dünya genelinde 48 yerel temsilcisi bulunan bilimsel ve teknik bir birliktir. Merkezi Zürih'te bulunan birlik 1929 senesinde kurulmuştur. 2010-2013 dönem başkanı Predrag Popovic'tir (ABD).
Birliğin amacı bilgi mübadelesi sağlamak ve mesleğin ve toplumun hizmeti için yapısal mühendislik uygulamalarını dünya genelinde geliştirmektir.
IABSE, yapısal mühendisliğin her alanı ile ilgilenmektedir; planlama bilim ve sanatı, tasarım, inşa, işletme, izleme ve muayene, onarım, rehabilitasyon ve koruma, yapıların yıkım ve sökülmesi, teknik, ekonomik, çevresel, estetik ve sosyal etkilerin göz önüne alınması. "Yapı" terimi herhangi bir yapısal malzeme ile inşa edilmiş olan köprüler, binalar ve tüm inşaat mühendisliği ürünlerini içermektedir.
Son yıllarda Türkiye'de artan uzun açıklıklı ve hızlı tren köprüleri ihtiyacı, 1970 ve 1980'lerde olduğu gibi, uluslararası köprü tasarımcılarının ilgisini çekmektedir.
Alp Caner, Başkan
TKIC

Yönetim ve Denetim Kurulu

 • Alp Caner
  Başkan
 • Ahmet Yakut
  Yönetim Kurulu Üyesi
 • Alp Yılmaz
  Yönetim Kurulu Üyesi
 • Kamil Ergüner
  Yönetim Kurulu Üyesi
 • Nurdan Apaydın
  Yönetim Kurulu Üyesi

 • Polat Gülkan
  Yönetim Kurulu Yedek Üye
 • Mustafa Can Yücel
  Yönetim Kurulu Yedek Üye
 • Gizem Seyhun
  Yönetim Kurulu Yedek Üye
 • Aysu Berk
  Yönetim Kurulu Yedek Üye
 • Fikret Gürdil
  Yönetim Kurulu Yedek Üye

 • Halûk Sucuoğlu
  Denetim Kurulu Üyesi
 • Kaan Kaatsız
  Denetim Kurulu Üyesi
 • Arzu İpek Yılmaz
  Denetim Kurulu Üyesi

 • K. Arman Domaniç
  Denetim Kurulu Yedek Üye
 • Ahmet Fatih Koç
  Denetim Kurulu Yedek Üye
 • Ersin Arıoğlu
  Denetim Kurulu Yedek Üye

TKIC Dernek Tüzüğü

Cemiyetin Kurucuları

Bayındırlık Bakanlığı adına Nezih Devrez, Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına Hürriyet Sırmaçek ve SÜleyman Erkmen, Etibank Müessesesi adına Halit Tabuman, İstanbul Teknik Okulu Adına Vakkas Aykurt, İstanbul Teknik Üniversitesi adına İhsan İnan ve Sait Kuran, Karayolları Genel Müdürlüğü adına Mithat Bölgen ve Nadir Uluç, Sümerbank Müessesesi adına Cemal Tertemiz ve Türk Yüksek Mühendisleri Birliği adına Muhittin Toköz "Türkiye Köprü ve İnşaat Cemiyeti"ni kurmuşlardır.

Teknik Komite

14. Madde uyarınca oluşan teknik komite, gerek Yonetim Kurulu tarafıdan kendisine intikal ettirilen teknik konular üzerinde, gerekse köprü ve inşaat mühendisliği ile ilgili olmak kaydıyla kendi üyeleri tarafından teklif edilen konularda araştırma, tartışma ve yayın faaliyetlerinde bulunur.

Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur ve Genel Kurulca seçilir. Denetleme kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır ve tekrar seçilmeleri caizdir. Cemiyetin iç denetimi Denetleme Kurulunun yetki ve sorumluluğuna verilmiştir. Bu kurul, denetleme görevini cemiyet tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Çeşitli Hükümler

Bu Tüzükte açıklanmamış hususlarda Dernek Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

TÜZÜK TAM METNİ